ID:

Thành Viên

Nạp thẻ

ID của bạn:

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Kết quả
22/09 20:17 VIETTEL 219374585056676 20000075117800 20,000đ

Thành Công