Vòng Quay Tiền Vàng Play Together

Số người đang chơi: 123

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Cuong 999 Đá Quý Cách đây 3 giây
*******n Bac 5000 Đá Quý Cách đây 11 giây
*******i Hoa 999 Đá Quý Cách đây 15 giây
*******Trang 2999 Đá Quý Cách đây 3 giây
*******Duyen 4499 Đá Quý Cách đây 12 giây
******* Hoan 9999 Đá Quý Cách đây 15 giây
*******ui My 999 Đá Quý Cách đây 13 giây
*******h Huy 2999 Đá Quý Cách đây 5 giây
*******arach Trung Thu Vui Vẻ 11 Kim Cương Cách đây 54 giây
*******i Bao 99 Đá Quý Cách đây 3 phút